PlayTS.eu is free

PL: Nasz serwer jest w pełni darmowy. Płatne usługi takie jak rangi czy kanały nie istnieją. Nieustannie pracujemy nad rozwojem serwera, by działał jeszcze lepiej i miał więcej usprawnień.

EN: Our server is completely free. Paid services like ranks or channels do not exist. We are constantly working on the development of the server to make it work even better and have more improvements.