Du konntest nicht auf dem TeamSpeak gefunden werden. Bitte klicke hier um dich zunächst zu verifizieren.

Assign servergroups Anty-Poke/Anty-Message

Limit gleichzeitiger Gruppen: 2

 

Tutaj możesz nadać sobie rangę Anty-Poke lub Anty-Message

Jeżeli natomiast chcesz uzyskać taką rangę na stałe przejdź tutaj.